Uluslararası Barikat Film Festivalı

Ülkemizde, engellilere ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bakış açısı son yıllarda daha olumlu hale gelse de yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Bu bakış açısı, engellilerin günlük yaşam ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olup, sanat, kültür ve spor ihtiyaçlarını kapsamamaktadır. Oysa sanat, kültür ve spor yaşamın ayrılmaz parçalarını oluşturmaktadır.

Derneğimiz, engelli bireylerin beklentisini sanat ve spor aracılığıyla dillendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, engellilerin yaşamın her alanında daha fazla yer almasını sağlamak, onların duygularını daha iyi ifade edebilmek ve yaşamla ilgili vizyonlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilerin üretmesini, yaşama katılmasını ve yaşamın bütün alanlarında var olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler on yıldan beri kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Engelliler için sanat atölyeleri kuran Derneğimiz engelli bireylere ilgi duydukları alanlarda eğitimler vermektedir. Ayrıca sinema, resim, müzik ve spor gibi alanlarda yarışmalar düzenleyen Derneğimiz aşağıda belirttiğimiz konularda toplumun dikkatini çekmeyi planlamaktadır.

• Engelli bireylerin karşısındaki barikatlar,
• Engellilerin kendileri için barikat olduğunu düşündükleri konular,
• Engellilerin kendilerini ifade etmek noktasında içinde bulundukları dezavantajlı durum,
• Toplumun engelliler konusundaki sorumluluğu,
• Engellilere yönelik barikatların bütün boyutları ve bu boyutların birbirleriyle etkileşim içinde olması,
• Toplumsal bilincin geliştirilmesi noktasında sanatın gücü.

Bir düş kuruyoruz; barikatsız bir dünya için…

 * Bir Düş Kuruyoruz, Barikatsız Bir Dünya İçin…