Uluslararası Barikat Film Festivalı

Ülkemizde , engellilere ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bakış açısı son yılllarda nispeten iyleştirilmiş olsa da yeterli düzeyde olmadığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu gelişim , engellilerin henüz sadece doğal yaşam ortamında hak ettikleri koşullara kavuşturulmaları algısı ile sınırlıdır . Ancak insanca yaşamanın önemli koşullarından birisi de sanat , kültür ve spor etkinlikleri ile desteklenen yaşamlara sahip olmaktır.

Dernek , engellilerin beklentilerini , duygularını ,hayata bakışlarını yaşama katılımlarını ,hayatın içinde aktif rol alaraak nasıl üretici bir hale geldiklerini ve bu düzeye erişebilecekleri konusunda katkı sağlamak amacı ile sanatın ve sporsun her alanında faaliyet göstermek için çalışmalar ve projeler yapar . Engelliler için sanat atölyeleri kurar ve bu alanlarda eğitimler verir . Özellikle çağın en etkili ve en yaygın iletişim aracı olan sinema ile birlikte ; Tiyatro ,resim , müzik , spor gibi diğer dallarında festival , gösterim ve yarışmalar düzenler . Sanat ve spor vasıtası ile engellilerin hayata aktif katılımlarını etkinleştirmeyi sağlar .

• Engelli olmayanların zihinlerindeki, engellilere yönelik barikatlara dikkat çekmek için,
• Engellilerin kendi algılarında ve kendilerine ilişkin olarak oluşan, dış dünyaya yönelik barikatlara dikkat çekmek için,
• Engellilere karşı, onların isteği ve iradesi dışında oluşan, düşünsel, psikolojik ve fiili sayısız barikatlara dikkat çekmek için,
• Sorunun, romantik söylemlerle yumuşatılamayacak kadar ciddi olduğuna dikkat çekmek amacıyla, “Sert Sessizlerin” sesi olmak için,
• Bu amaca hizmet edecek en önemli araçlardan biri kuşkusuz sinema olduğu için …

 * Bir Düş Kuruyoruz, Barikatsız Bir Dünya İçin…